Sıkça Sorulan Sorular İletişim e-bordro


MÜHENDİS (ENDÜSTRİ)
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Şirketimiz Merkez Teşkilatında münhal bulunan Mühendis (Endüstri) pozisyonlarının doldurulmasını teminen Mühendis (Endüstri) Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağından, buna esas olmak üzere sınava ilişkin;


- Genelge (24/06/2015-8695)

- Aranılacak Şartlar

- Boş Pozisyonlarİnternet Sitemiz Hakkında...