Sıkça Sorulan Sorular İletişim e-bordro


Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Mal Bildirimine İlişkin Rehber için tıklayınız...


MÜHENDİS (ENDÜSTRİ)
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

Şirketimiz Merkez Teşkilatında münhal bulunan Mühendis (Endüstri) pozisyonlarının doldurulmasını teminen Mühendis (Endüstri) Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağından, buna esas olmak üzere sınava ilişkin;


- Genelge (24/06/2015-8695)

- Aranılacak Şartlar

- Boş Pozisyonlarİnternet Sitemiz Hakkında...