Arşiv ve Tescil Şube Müdürlüğü

  • Personel Kimlik Kartı Talep Formu güncellenmiş olup, 04/12/2013 tarihi 
    itibariyle yeni kimlik kartı talep formunun kullanılması önemle rica olunur.
  • Personelin; 657 sayılı Kanunun değişik 37/64.maddesi kapsamında alınan terfi onayları Başkanlığımıza gönderilmeyecektir. Sadece; İKBS/HİTAP sistemine veri girişlerinin yapılarak, onay evrakları Başmüdürlüğünüzde bulunan özlük dosyasında muhafaza edilecektir.

  • Başmüdürlüğünüzde  5510 S.K.4/1-c kapsamında görev yapan tüm personelin 1-12 dönemlere  ait terfi onaylarına ilişkin listeler Başkanlığımıza gönderilmeyecektir. Söz konusu personelin terfileri (KHA/EKEA/Ek Göstergesi) İKBS/HİTAP ekranına veri girişlerinin yapılarak, terfi listelerinin asılları başmüdürlüğünüzde muhafaza edilecektir.