Arşiv ve Tescil Şube Müdürlüğü

  • PTTBank Daire Başkanlığınca; Personel Giriş Kartı, PTT Kimlik Kartı Ve PTTBank Hesap Kartı özelliklerini bir arada taşıyan Personel Kimlik Kartı çalışmaları halen devam etmekte olup, basım için son aşamaya gelinmiş bulunmaktadır. Söz konusu kart  halen çalışan tüm personelimiz için bastırılacaktır. Kartların basımı İKBS üzerinden yapılacaktır. Bu sebeple İKBS’de bulunan bilgilerin tam ve doğru olması gerekmektedir. İKBS’de yer alan fotoğraf kullanılacaktır.

    Bu kapsamda, personelden  Ptt  Kimlik Kartı Talebi başvurusu alınmayacaktır.

  • Personelin; 657 sayılı Kanunun değişik 37/64.maddesi kapsamında alınan terfi onayları Başkanlığımıza gönderilmeyecektir. Sadece; İKBS/HİTAP sistemine veri girişlerinin yapılarak, onay evrakları Başmüdürlüğünüzde bulunan özlük dosyasında muhafaza edilecektir.

  • Başmüdürlüğünüzde  5510 S.K.4/1-c kapsamında görev yapan tüm personelin 1-12 dönemlere  ait terfi onaylarına ilişkin listeler Başkanlığımıza gönderilmeyecektir. Söz konusu personelin terfileri (KHA/EKEA/Ek Göstergesi) İKBS/HİTAP ekranına veri girişlerinin yapılarak, terfi listelerinin asılları başmüdürlüğünüzde muhafaza edilecektir.