Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü

Merkez Teşkilatında (Genel Müdürlük / Müşavirlik, Kurul Ve Daire Başkanlıkları İçin) 02/04/2018 Tarihinden Sonra Kullanılacak Olan Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu (Form, önlü arkalı tek sayfa olacaktır.) 

02/04/2018 Tarihi İtibariyle Kullanılacak Olan Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Form, önlü arkalı tek sayfa olacaktır.) 

Taşra Teşkilatında 02/04/2018 Tarihinden Sonra Kullanılacak Olan Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu (Form, önlü arkalı tek sayfa olacaktır.) 

I Sayılı Cetvel Yıllık İzin Formu

II Sayılı Cetvel Yıllık İzin Formu

İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Yıllık İzin Formu Tip-1

Yıllık İzin Program Çizelgesi

İstekle Emeklilik İşlemlerinde Kullanılan Standart Emeklilik Belgesi Formu (DK) 

Emekliye Ayrılan Personele Verilmek Üzere Hazırlanan “Hizmet Teşekkür Belgesi” Metni

İstirahat Ve Tedavi Altında Bulunan Personele Ait Sıhhi İzin Suresi Listesi

Vefat Eden Personel İçin Doldurulan Kimlik Araştırma Belgesi Formu

Vefat, Sakat, Malul Ve Yaş Haddi Emeklilik İşlemleri İle Hizmet Birleştirmesinde Kullanılan (T.S. 6564) No’lu Standart Hizmet Belgesi Formu Ve Devam Eden Sayfa (DK) 

Sigorta Hizmetlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Onay Örneği Formu 

Üst Öğrenim İşlemi Form Örneği 

3628 Sayılı Kanunun 2. Maddesi Gereğince Mal Bildiriminde Kullanılan Mal Bildirim Formu (Kağıdın ön yüzüne formun Önyüz sekmesini, arka yüzüne formun Arkayüz sekmesini yazdırınız.)