Görevden alımlar hakkında duyuru

  1. KAPSAM

Bu şartname ile Şirketimiz web sitesinin bakım onarım sözleşmeleri süresince kesintisiz hizmette kalmasını sağlamak amacı ile her türlü arıza, bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli olarak verilmesi ve sistemin kesintisiz olarak çalışır halde tutulması için, firma tarafından yapılacak olan tüm parçalı arıza, bakım ve onarım hizmetlerini kapsar.