İşçi Disiplin Kurulları

İŞÇİ

İşçi Yüksek Disiplin Kurulu:

Genel Müdürlükte,
Üç işveren vekili ve
Sendikanın belirleyeceği üç temsilcinin katılımı ile İşçi Yüksek Disiplin Kurulu teşekkül ettirilir.
Kurula işveren temsilcilerinden biri başkanlık eder.

İşçi Disiplin Kurulu:

Ünite Amirlerinin veya uygun göreceği yardımcısının Başkanlığında
İnsan Kaynakları Müdürü ile
İlgili İhtisas Servisi Müdüründen veya vekillerinden ve
Üç sendika temsilcisinin katılımı ile İşyeri Disiplin Kurulu teşekkül ettirilir.