Kanunlar ve KHK

Tarih-SayıKonuDosya
27.11.1994
22124
4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında KanunGöster
12.07.2013
6495
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete)
Göster
30.06.2012
28339
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği KanunuGöster
11.02.1959
10139
7201 Sayılı Tebligat KanunuGöster
01.08.2010
27659
6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KanunGöster
18.08.2009
27323
5921 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklikler)
Göster
08.09.1999
23810
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
(Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu İle İş Kanununun Bir Maddesinin Değ.)
Göster
25.02.2011
27857
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KanunGöster
10.11.1984
18571
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair KanunGöster
24.10.2003
25269
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı KanunuGöster
18.02.1954
8637
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
6353 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik
Göster
14.02.2011
27846
6102 Sayılı Türk Ticaret KanunuGöster
10.06.2003
25134
4857 Sayılı İş Kanunu
6353 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik
Göster
16.06.2006
26200
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
6353 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik
Göster
29.01.1990
20417
399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde KararnameGöster
18.06.1984
18435
233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde KararnameGöster
23.07.1965
12056
657 Sayılı Devlet Memurları KanunuGöster
23.05.2013
28655
6475 Sayılı Posta Hizmetleri KanunuGöster