“PTT A.Ş. 2017/1 PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR.”

Asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar;

Atanma şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle birlikte 18/04/2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (02/05/2017 mesai sonuna kadar) atanacağınız Başmüdürlüğe başvurmanız gerekmektedir. BU SÜRE İÇİNDE MÜRACAAT ETMEMENİZ HALİNDE TALEBİNİZ İŞLEMDEN KALDIRILACAK OLUP, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Nüfus Cüzdanının aslı ile Fotokopisi birlikte getirilecek. Fotokopi ‘ASLI GİBİDİR’ şeklinde onaylanıp, aslı ilgiliye iade edilecek.),
 • Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu üzerinde olacak),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge) noter tarafından onaylanmış örneği ya da şahsen yapılacak müracaatlarda aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi ( Fotokopi ”ASLI GİBİDİR” şeklinde onaylanıp aslı ilgiliye iade edilecektir.),
 • Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü Devlet ve üniversite hastaneleri ile SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınan resmi sağlık kurulu raporu (heyet raporu) kabul edilecektir.)

Dağıtıcı pozisyonuna atanacaklar için Sağlık Kurulu Raporunda “Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklıdır” ibaresi yer alacak, ayrıca boy ve kilo raporda yazılı olarak belirtilecektir.

 • Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi),
 • Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi (Resmi Kurum için Adli sicil kaydı yoktur ve Adli sicil arşiv kaydı yoktur şeklinde olacak.),
 • Mal bildirim beyannamesi (Beyanname,http://ik.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir),
 • İş isteme beyannamesi (Beyanname, http://ik.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir),
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Form, http://ik.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir. Formun bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur. ),
 • Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan (El yazısıyla yazılacaktır.),
 • 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf),

-Dağıtıcı pozisyonu için başvuru yapacak adayların ayrıca;

 • B Sınıfı ve A2 sınıfı Sürücü Belgeleri (18/02/2017 tarihinden sonra alınmış olan Sürücü Belgeleri varsa bu tarih ve öncesine ait sertifika ibraz edilmesi gerekir.)

Yedek Olan Adaylar;

Asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan göreve başlamayan veya göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevinden ayrılanların bulunması ve sıranızın gelmesi halinde, atanmanıza ilişkin işlemler yapılmak üzere e-posta adresinize gerekli bilgiler gönderilecektir. Mevzuat gereği ilan edilen pozisyonlara atananların tamamının göreve başlaması ve nihayet sınav sonuçlarının ilan edilmesini müteakip altı ay geçmekle yedeklik hakkı sona erecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı ve güzel günler dileriz.

EK:

Ek-1: 2017/1 personel alımı sözlü sınavında asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayları gösterir listeyi görmek için tıklayınız.

Ek-2: 2017/1 personel alımı sözlü sınavında yedek adayları gösterir listeyi görmek için tıklayınız.

Ek-3: 2017/1 personel alımı sözlü sınavında sıralamaya giremeyen ve başarısız olan adayları gösterir listeyi görmek için tıklayınız.

Gerekli Formlar:

1- Mal Bildirim Beyannamesini indirmek için tıklayınız.

2- İş İsteme Beyannamesini indirmek için tıklayınız.

3- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu indirmek için tıklayınız.

4- Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan örneğini indirmek için tıklayınız. (Beyan el yazısı ile yazılacak.)