Sık Kullanılan Mevzuat

Tarih-SayıKonuDosya
23.05.2013
28655
6475 Sayılı Posta Hizmetleri KanunuGöster
04.10.2013
28785
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
(Microsoft Word)
Göster
İndir
14.02.2011
27846
6102 Sayılı Türk Ticaret KanunuGöster
16.06.2006
26200
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanunuGöster
23.07.1965
12056
657 Sayılı Devlet Memurları KanunuGöster
29.01.1990
20417
399 Sayılı Kanun Hükmünde KararnameGöster