DUYURULAR ( TARİHE GÖRE )

GENEL DUYURULAR

2012

Tarih İlgi Konu
31/12/2012 İK06 SGK Duyurusu için tıklayınız...
25/12/2012 HİTAP 
İstanbul-Bostancı, Aydın-Kuşadası ve Erzincan PTT Eğitim Merkezinde yapılan Hitap Projesi uygulama Eğitim Toplantısına ilişkin slaytı tıklayınız...
05/12/2012 474 PTT Genel Müdürlüğü Müşavirlerinin Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi güncellenmiştir.

Güncel hali için tıklayınız...
05/12/2012   HİTAP Projesi Uygulamasına Katılacak Personele İlişkin Duyuru için tıklayınız...
03/12/2012


22/11/2012
İK9 Açıktan Atama ve Sınavlar Şb.

KPSS 2012/2 PTT'YE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE !...

    
     DUYURU 1

     DUYURU 2
01/10/2012  

Başmüdürlüklerce yapılan Emeklilik İşlemleri ile ilgili güncellenmiş hatırlatmalar için tıklayınız...
01/10/2012   Kuruluşumuzda yeni göreve başlayan Müfettiş Yardımcılarına Başkanlığımız faaliyetlerini tanıtan bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Fotoğraflar için tıklayınız...
12/10/2012  
Başmüdürlüklerce yapılan Emeklilik İşlemleri ile ilgili güncellenmiş hatırlatmalar için tıklayınız...
01/10/2012   Kuruluşumuzda yeni göreve başlayan Müfettiş Yardımcılarına Başkanlığımız faaliyetlerini tanıtan bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Fotoğraflar için tıklayınız...
13/09/2012   Yenilenmiş ve güncellenmiş Memur El Kitabı için tıklayınız...
24/08/2012   Bursa PTT Başmüdürlüğünün adres ve telefon numaraları yenilenmiştir.

Yeni iletişim bilgileri için tıklayınız...
RG
15/08/2012
28385
  15/08/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ


Renklendirilmiş hali için tıklayınız...

12/07/2012

Resmi Gazete
6353 SAYILI KANUN İLE 4857, 5510 ve 5245 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. DEĞİŞİKLİKLER KANUNLAR SAYFASINDADIR...

09/07/2012

İK09 KPSS 2012/1 YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

07/07/2012 28346

İK06
06/07/2012 İK06
Etik Haftası Etkinlikleri kapsamında
İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürlüğünde düzenlenen seminer resimleri için tıklayınız...

06/07/2012
İK06

SGK tarafından yayımlanan duyuru için tıklayınız...

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin T.C. Ziraat Bankasından Ödenmesine İlişkin duyuru için tıklayınız...

İK03
01/06/2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4759 sayılı Kanuna göre düzenlenen Emeklilik yaşı tablosu için tıklayınız...

Not: İstekle emeklilik işleminde kullanılan İKBS Emeklilik İşlemleri / Emeklilik Belgesi sayfasındaki hata giderilmiştir.
12/07/2012 Resmi Gazete


İK04 - İK03 (12/07/2012)

23/04/1999 - 14/02/2005 tarihleri arası almış oldukları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erip, 22/06/2006 tarihli ve 5525 sayılı Yasa uyarınca göreve başlattırılan personel ile ilgili Kanun maddesi için tıklayınız...
02/07/2012   Kurum İdari Kurulu Toplantı Raporu  ( 25/04/2012 )
16/06/2012
28325
Resmi Gazete 16/06/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


- Tebliğ için tıklayınız...

- Yönetmeliğin işlenmiş hali için tıklayınız...

- Renklendirilmiş hali için tıklayınız...
15/06/2012 İK07


Sosyal Güvenlik Kurumunun Kesenek Bilgi Sisteminde yer alan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararı gereğince belirlenen katsayı farklarına ilişkin duyuru için tıklayınız...

01/06/2012
28310
Resmi Gazete
17/05/2012 28295 Resmî Gazete İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
10/05/2012 İK03 15/04/2011 tarihli RG'de yayımlanan DPB'nin 2 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin (A) Bölümü için tıklayınız...
02/05/2012 İK09 İstanbul İli Şef ve Başdağıtıcı ataması hakkında açıklama için tıklayınız...
    11-12 Nisan 2012 tarihinde Antalya-Kemer'de gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Semineri ile ilgili resim ve slaytlar için tıklayınız...
    2012 Yılı Birinci Dönem Kurum İdari Kurulu Toplandı. 25/04/2012
    KAMU FUTBOL HEYECANI BAŞLIYOR...
Kuruluşumuz Futbol Takımının,"Kamu Futbol Turnuvası"nda ki maç bilgileri için tıklayınız...

Kuruluşumuzun tanıtımı açısından önem arz eden bu Turnuvada,
tüm personelimizin Futbol Takımımızı desteklemelerini bekleriz.
RG
20/04/2012
28270
İK06 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ TEŞKİLİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


MADDE 15-
9/11/2001 tarihli ve 24578 sayılı RG'de yayımlanan Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
30/04/2012 SGK
2012/16
SGK Başkanlığının Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hakkındaki 30/04/2012 tarih ve 2012/16 sayılı genelgesi için tıklayınız...
RG
17/04/2012
28267
 
17/04/2012 tarihli 28267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" için tıklayınız...


Sosyal Sigorta İşlemleri ile ilgili açıklamalar için tıklayınız...
RG
11/04/2012
28261
İK06 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,

- 6289 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


- 4688 SAYILI KANUNUN DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ HALİ (13/04/2012)
27/03/2012 İK09 Başdağıtıcı sınav sonuçlarına ilişkin düzeltme (Genelge ve Liste) sayfası için tıklayınız...
01/10/2008
(Hatırlatma)
İK03 5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden itibaren 4/c kapsamında göreve başlayan personelin intibak işlemleri için tıklayınız...
03/02/2012 İK03 5434 sayılı Kanunun “İkramiye” başlıklı 89. maddesi 6270 sayılı Kanunun 1. maddesi ile değiştirilmiş olup, Kanun metni ve bilgi amaçlı yaptığımız açıklamalar için tıklayınız...
31/01/2012 İK03 2011 yılında hiç izin kullanmayan Sözleşmeli Personel ( Günlüdür !... )
27/01/2012 İK03 Özürlü çocuğu olan 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamında çalışan kadın personelimiz 
20/01/2012 İK02 Üniversite mezunu Dağıtıcı personelin, Memur olarak atanıp atanamayacağı 
19/01/2012 İK03 399 sayılı KHK eki I sayılı cetvele tabi personelin derece yükselmesi işlemi 
13/01/2012 İK03 6111 sayılı Yasa ile değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37. ve 64. maddelerinin uygulaması ile ilgili olarak;

2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yılları sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olan personelin 2011, 2012 ve 2013 yıllarında herhangi bir disiplin cezası almaması halinde 01/01/2014 tarihinden itibaren anılan Kanunun değiştirilen 37. ve 64. maddeleri uygulanacaktır.
10/01/2012 İK03 2011 yılında yıllık iznini kullanan, kullanamayan Sözleşmeli Personelin tespiti
06/01/2012 İK03 399 sayılı KHK'eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personele doldurulan 2011 Yılı Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu notları PİYS Gizli Sicil Modülüne en kısa sürede işlenecektir. Başkanlığımıza kesinlikle Liste gönderilmeyecektir. 
04/01/2012 İK06

01/01/2012 - 30/06/2012 tarihleri arasında

SGK Primine Esas Günlük Kazancın / Aylık Kazancın Alt-Üst Sınırı24/08/2011 # Tebliğ

İşçi Mevzuatı ve Sendika İşlemleri Şube Müdürlüğü + Tahakkuk Şube Müdürlüğü

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ'in DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ HALİ
- 9 -


5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ( 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete )


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ( 17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete )


NOT: 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği yürürlüktedir.

İlgili yönetmelikler için tıklayınız...

- 3 -

02/04/1975 tarihli ve 15196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren PTT Personel Yönetmeliği (mülga),
20/08/2006 tarihli ve 26265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan PTT Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile
yürürlükten kaldırılmıştır. ( 15/12/2009 - P01 )
- 2 -

 • (06.10.2009)

  İlgi: 01.10.2009 tarihli ve B.11.2.PTT.0.71.00.06.010.05-10811 sayılı yazı hk.

  İlgi yazıda, Tebliğin 5'inci maddesi gereğince, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ödemenin yapıldığı ayın sonuna kadar verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin (Ek-2) ve (Ek-3) ödemenin yapıldığı ayın 25'inci günü sonuna kadar gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

  Ayrıca, Tebliğin 6'ıncı maddesi gereğince de sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak onuncu günün sonuna kadar gönderilmesi gerekmektedir.

  Bu uygulama 15.10.2009 tarihinden geçerli olup, gereğinin ona göre sağlanması gerekmektedir.- 1 -
 • 5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden itibaren 4/c kapsamında göreve başlayan personelin intibak işlemleri için tıklayınız...İK03 - TERFİ, SİCİL RAPORLARI VE EMEKLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


30/11/2011* 13
Terfi, Sicil Raporları ve Emekli Şube Müdürlüğü
Duyuru
Başmüdürlük ve bağlı tüm birimlerinde çalışan sözleşmeli personelin 01/01/2011 ile 30/11/2011 tarihleri arasındaki yıllık izin durumu tespitine ilişkin tablonun doldurulup ik.emekli@ptt.gov.tr adresine 02/12/2011 tarihi mesai bitiminden önce gönderilmesi.

Doldurulacak Yeni Tablo için tıklayınız...


18/11/2011* 12

- Aylıksız izin ile ilgili duyuru için tıklayınız...


27/10/2011* 11

- 26/10/2011 tarihli 12220 sayılı Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları Genelgesi için tıklayınız...

- Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları Formu ve Eki Bilgi Formu için tıklayınız...

- PİD Başmüdürlüklerinde sözleşmeli statüde görev yapan personelin 2011 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporlarının doldurulması ile ilgili duyuru için tıklayınız...19/08/2011* 10

Askerlik dönüşü göreve başlayan sözleşmeli personelin yıllık izni ile ilgili açıklamalar için tıklayınız... 
10/08/2011* 9
Erken Doğum Yapan Personelin Analık İzni İle İlgili AÇIKLAMALAR için tıklayınız...
10/08/2011* 8
SGK tarafından düzenlenen ve İstekle Emeklilik İşlemlerinde kullanılan yeni Emeklilik Belgesi Formu için tıklayınız...
08/08/2011* 7
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCU ATAMASI YAPILAN VE GÖREVE BAŞLAYAN MÜDÜRLERİN statü değiştirmeleri sebebiyle 2011 yılında kullanamadıkları yıllık izinlerini, 2012 yılında kullanabileceklerdir.
6)
1) 01/06/2002 tarih ve 24772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4759 sayılı Kanuna göre düzenlenen Emeklilik yaşı tablosu için tıklayınız...

2) Sözleşmeli personelin mazeret izinleri

SGK tarafından düzenlenen ve İstekle Emeklilik İşlemlerinde kullanılan yeni Emeklilik Belgesi Formu için tıklayınız...
5)
6111 sayılı Yasa ile getirilen 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki bazı sigortalıların borçlanmalarına ilişkin SGK Başkanlığının 05/04/2011 tarih 2011-36 sayılı Genelgenin ilgili bölümü için tıklayınız...

4)


3)

12/06/2011 tarih ve 27962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle;
Kuruluşumuz Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. (16/06/2011 tarihli ve 6197 sayılı Tebliğimiz)
2)

Kadrolu personelin sicil raporlarının doldurulmasına esas teşkil eden; "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği" 15/06/2011 tarih ve 27965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

27/04/2011* 1

Sözleşmeli Personelin mazeret izinleri ile ilgili duyuru için tıklayınız...

 • 01/06/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan e-Pasaport uygulaması için tıklayınız... (P03) • 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren;

  2010/2 sayılı Kararla Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin eki “Mal Bildirim Formu”nda yer alan “ NÜFUS CÜZDAN SERİ NO” ibareleri “TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI” olarak değiştirilmiştir. 12/11/2009 tarihli ve 12410 sayılı genelgemiz ekinde gönderilen Mal Bildirim Formunda daha önce Nüfus Cüzdanı seri no yerine, T.C. Kimlik Numarası ilave edilmiş bulunmaktadır.

  Kullanılması gereken “Mal Bildirim Formu” Başkanlığımız Web sayfası/Formlar kısmında yer almaktadır. Form için tıklayınız...

 • 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 58’ nci ve 59’ ncu maddeleri ile 5682 sayılı Pasaport Kanununda yapılan değişiklik için tıklayınız...

 • Vefat eden personel için doldurulan Kimlik Araştırma Formunda bütün sütunlara yazı ile cevap verilmesi gerekmektedir (09/11/2009-P3)
  (Alanların çizgi ile geçilmemesi ya da boş bırakılmaması gerekmektedir).


 • 3628 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince mal bildiriminde kullanılan MAL BİLDİRİM FORMU için tıklayınız... (22/10/2009)
  ( Kağıdın ön yüzüne formun Önyüz sekmesini, arka yüzüne formun Arkayüz sekmesini yazdırınız ).


 • 30.05.2005 tarih ve 6425 sayılı İzin Verme Yetkisi konulu Genelgenin 3 ncü maddesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek görülmüştür.

  İZİN VE RAPOR TESCİL KARTI’nın işlenmesinde; Personelin yıllık ve mazeret izinlerine ayrılışında, izne ayrıldığı tarih ve talep ettiği izin süresi, göreve başlayışında ise göreve başladığı tarih ve kullandığı izin süresi şeklinde aşamalı olarak tescil işlemi yapılacaktır.

 • 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi gazete’de yayınlanan “Bütçe Kanununlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 01.07.2006 tarihinde kabul edilen 5538 sayılı Kanun"nun, 
  5. maddesi ile; 657 sayılı DMK’nun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik;…en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. İbaresi ...en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Şeklinde 12.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

 • Ayrıca; Boşanma sebebiyle soyadında değişiklik olan bayan personelin Nüfus Cüzdanının güncel olması ile SSK ve Bağ-Kur’a tabi hizmetleri olan personelin, söz konusu belgelerinin asıllarının Emekli Sandığına gönderilmesi, mevcut değil ise Sicil ve Dosya Şubesi aranmak suretiyle temin edilmesi hususlarında gerekli özenin gösterilmesi.

 • (P03 - 06/12/2010)

  Kuruluşumuza ilk defa KPSS'den göreve başlayan personelin YILLIK İZNİNE ilişkin duyuru için tıklayınız... • PTT Personel Yönetmeliği 20/08/2006 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından;

  Bu yönetmeliğin, Başka Kurum ve Kuruluştan Teşkilatımıza naklen gelen personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasına ilişkin 95'inci maddesinin 3'üncü paragrafı uygulamadan kalkmış bulunmaktadır.

  20/08/2006 tarihli 26265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, PTT Personel Yönetmeliğinin kaldırılmasına dair yönetmelik için tıklayınız...


 • Emekliye ayrılan personelin kesenek listeleri artık SGK'ya gönderilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
 • 05/02/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren;

  2010/2 sayılı Kararla Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin eki “Mal Bildirim Formu”nda yer alan “ NÜFUS CÜZDAN SERİ NO” ibareleri “TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI” olarak değiştirilmiştir. 12/11/2009 tarihli ve 12410 sayılı genelgemiz ekinde gönderilen Mal Bildirim Formunda daha önce Nüfus Cüzdanı seri no yerine, T.C. Kimlik Numarası ilave edilmiş bulunmaktadır.

  Kullanılması gereken “Mal Bildirim Formu” Başkanlığımız Web sayfası/Formlar kısmında yer almaktadır. Form için tıklayınız...

 • Terfi, Sicil Raporları ve Emekli Şube Müdürlüğü'nün 14/01/2010 tarihli duyurusu için tıklayınız... (14/01/2010 - P03)

 • Başmüdürlüklerde bazı sözleşmeli personelin yıllık izinlerini kullanamadıkları Genel Müdürlüğümüze intikal eden dilekçelerden anlaşılmıştır.
  İznini kullanmayan sözleşmeli personelin tespitine esas olmak üzere tablonun doldurularak personel_emekli@ptt.gov.tr adresine 05/02/2010 tarihine kadar gönderilmesi. Tablo için tıklayınız... (*.pdf - 02/02/2010 - P03)
 • Vefat eden personel için doldurulan Kimlik Araştırma Formunda bütün sütunlara yazı ile cevap verilmesi gerekmektedir (09/11/2009-P3)
  (Alanların çizgi ile geçilmemesi ya da boş bırakılmaması gerekmektedir).


 • 3628 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince mal bildiriminde kullanılan MAL BİLDİRİM FORMU için tıklayınız... (22/10/2009)
  ( Kağıdın ön yüzüne formun Önyüz sekmesini, arka yüzüne formun Arkayüz sekmesini yazdırınız ).


 • Başmüdürlüğünüzde görev yapan sözleşmeli personelin (II sayılı cetvel) 2009 yılı başarı düzeylerini gösterir tablo doldurularak, en geç 15.01.2010 tarihine kadar personel_terfi@ptt.gov.tr adresine mail ortamında gönderilecektir. Tablo için tıklayınız...

 • 01/10/2008 tarihinden önce vefat edip, hizmeti 5 yıl olan personelin eşine 5510 sayılı Yasa gereğince aylık bağlanması hakkı getirilmiştir. Müracaatların vefat eden personelin eşi tarafından; dilekçe, nüfus kayıt örneği ve 2 fotoğrafı ile birlikte doğruca SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
 • Bildirim adresi; Sigortalı Tescili Uygulaması için tıklayınız... (Not: Linkin bulunduğu sayfa SGK tarafından değiştirilmiş olabilir.)


 • Emeklilik işlemlerinde Emeklilik Belgesini ( Hizmet Cetveli ) PİYS'den alan Başmüdürlüklerin Dikkatine :
  Askerlik hizmeti ( borçlansın veya borçlanmasın ) ile Ek gösterge ve Sigortalı hizmetler mutlaka hizmet cetvelinde gösterilecektir.


 • 01.10.2008 tarihinden önce vefat edip, hizmeti 5 yıl olan personelin eşine 5510 sayılı Yasa gereğince aylık bağlanması hakkı getirilmiştir. Müracaatların vefat eden personelin eşi tarafından; dilekçe, nüfus kayıt örneği ve 2 fotoğrafı ile birlikte doğruca SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.

 • 30.05.2005 tarih ve 6425 sayılı İzin Verme Yetkisi konulu Genelgenin 3 ncü maddesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerek görülmüştür.

  İZİN VE RAPOR TESCİL KARTI’nın işlenmesinde; Personelin yıllık ve mazeret izinlerine ayrılışında, izne ayrıldığı tarih ve talep ettiği izin süresi, göreve başlayışında ise göreve başladığı tarih ve kullandığı izin süresi şeklinde aşamalı olarak tescil işlemi yapılacaktır.

 • EMEKLİLİK BELGESİNİN  2.sayfasında yer alan KIDEM AYLIĞI  hanesindeki kıdem aylığına   esas hizmetlerin tespitinde : 1986 yılı ile  15.03.1990 tarihleri arasında  SSK’na  tabi  sözleşmeli personel statüsünde  geçen süreler de (  kazanılmış hak aylığında değerlendirilen   diğer hizmetler gibi ) nazara alınacaktır.

 • 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi gazete’de yayınlanan “Bütçe Kanununlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 01.07.2006 tarihinde kabul edilen 5538 sayılı Kanun"nun, 

  5. maddesi ile; 657 sayılı DMK’nun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik;…en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. İbaresi ...en çok sekiz yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Şeklinde 12.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

 • Emekliye sevk edilen Kuruluşumuz Personelinin Emekli Sandığına gidecek olan tahsis belgelerinin, kayıtlı posta gönderisi olarak(APG) gönderilmesi veya personelin talep etmesi halinde şahsına teslim edilerek Sandığa gönderme işleminin kendisi tarafından sağlanması,

 • Ayrıca; Boşanma sebebiyle soyadında değişiklik olan bayan personelin Nüfus Cüzdanının güncel olması ile SSK ve Bağ-Kur’a tabi hizmetleri olan personelin, söz konusu belgelerinin asıllarının Emekli Sandığına gönderilmesi, mevcut değil ise Sicil ve Dosya Şubesi aranmak suretiyle temin edilmesi hususlarında gerekli özenin gösterilmesi.

 • Sigorta hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin onay örneği ve açıklamalar için tıklayınız...

 • PTT Personel Yönetmeliği 20/08/2006 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından;

  Bu yönetmeliğin, Başka Kurum ve Kuruluştan Teşkilatımıza naklen gelen personelin yıllık izinlerinin kullandırılmasına ilişkin 95'inci maddesinin 3'üncü paragrafı uygulamadan kalkmış bulunmaktadır.

  20/08/2006 tarihli 26265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, PTT Personel Yönetmeliğinin kaldırılmasına dair yönetmelik için tıklayınız...

2011
Tarih İlgi Konu
14/12/2011 İK03

Müdürlük görevini yürüten sözleşmeli personelin 2011 yılı Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporunun doldurulmasında bazı Ünitelerce telefonla sorulduğundan;

Başmüdür Yardımcısı bulunmayan Ünitelerde Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Başmüdür tarafından tek olarak düzenlenecektir. (2011 yılında yapılan Genelgemiz ve KİT Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğinde yer almaktadır.)

05/12/2011 İK09

KPSS 2011/2 Yerleştirmesi ile ilgili Duyuru için tıklayınız...

27/10/2011 İK03

26/10/2011 tarihli 12220 sayılı Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları Genelgesi için tıklayınız...

Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları Formu ve Eki Bilgi Formu için tıklayınız...

24/10/2011 İK03

PİD Başmüdürlüklerinde sözleşmeli statüde görev yapan personelin 2011 yılı sicil ve başarı değerlemesi raporlarının doldurulması ile ilgili duyuruyu tıklayınız...

03/10/2011 İK09

İstanbul İli Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Açıklama için tıklayınız...

19/08/2011 İK09

Öğretmenlik Başvurusunda bulunacaklara ilişkin duyuru için tıklayınız...

10/08/2011 İK06

SGK tarafından gönderilen Toplu İş Sözleşmesi Ücret Farklarına İlişkin 03/08/2011 tarihli cevabi yazı için tıklayınız...

08/07/2011 İK09
  Not: İstanbul Anadolu Yakası adresi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

          Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Sk. No:1
          Kadıköy (Kadıköy rıhtım) İSTANBUL
  İK02 Nakil talebinde bulunacak personelin dikkatine !...
  İK04 PTT Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri (*.htm)