04 Aralık 2016, Pazar İletişim    |    Sıkça Sorulan Sorular    |    Etik    |    e-Bordro

Anasayfa
 
EBYS’YE GEÇEN BAŞMÜDÜRLÜKLERİN DİKKATİNE !...

       Emeklilik işlemlerine ilişkin belgelerin gönderilmesinde aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.


1-   SGK’ya gönderilecek evraklar; sistemden üstyazı çıktısı alınarak “elektronik imzalıdır” kaşe ve mühür vurulduktan sonra tahsis belgelerinin asılları kontrol edilerek eklenecektir. Emekli evrakları SGK’ya APS olarak gönderilecektir.

2-  Genel Müdürlüğümüze de aynı şekilde; üst yazıdan çıktı alınarak, Emeklilik Belgesi sayfalarının fotokopileri üst yazıya eklenerek posta yolu ile gönderilmeye devam edilecektir.

3-   Üst yazının konu kısmına "Emeklilik İşlemi" ve personelin Kurum Sicil Numarası yazılacak.


  22/01/2013
Terfi, Sicil Raporları ve Emekli Şube Müdürlüğü