04 Aralık 2016, Pazar İletişim    |    Sıkça Sorulan Sorular    |    Etik    |    e-Bordro

Anasayfa
 
KPSS 2012/2 PTT'YE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE !...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının KPSS 2012/2 Yerleştirmesi ile Kuruluşumuz boş pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilecek belgeler ve müracaatlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İstenilecek Belgeler:
a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı, 
b) Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Kuruluşça fotokopisi “ASLI GİBİDİR” şeklinde onaylanarak aslı adaya iade edilecek),
ç) T.C Kimlik Numarası beyanı veya Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (Kuruluşça fotokopisi “ASLI GİBİDİR” şeklinde onaylanarak aslı adaya iade edilecek),
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan veya Askerlik Belgesi
e) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan veya Savcılık Belgesi
f) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyan* (Göreve başlamadan, tam teşekküllü  olmak kaydıyla Devlet hastanesi, üniversite hastanesi veya özel hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ibraz edilecektir.)

Dağıtıcı olarak yerleşen adayların tam teşekküllü hastaneden alacakları Sağlık Kurulu Raporunun karar hanesinde “PTT Genel Müdürlüğünde Dağıtıcılık yapabilir” ibaresinin bulunması gerekir.

* Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel ruhsal duygusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına dair beyanı

g) Avukat olarak atananlar için avukatlık ruhsatının aslı ve fotokopisi ( Kuruluşça fotokopisi “ASLI GİBİDİR” şeklinde onaylanarak aslı adaya iade edilecek),
h) Merkez Teşkilatı pozisyonlarına Bilgisayar Mühendisi olarak yerleşenler, (D) düzeyinde KPDS belgesi verecekler,
ı) Son altı ayda çekilmiş, 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
i) İlköğretim veya Lise’de hazırlık okunmuşsa buna dair belge,
j) Varsa yabancı dil (KPDS), yüksek lisans ve doktora belgeleri,
k)Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

BAŞVURU:

Kuruluşumuza yerleşen adayların, 21/12/2012 tarihine kadar yerleştikleri İl PTT Başmüdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adayların mümkün olduğu kadar istenilen belgeleri başvuru sırasında tam olarak teslim etmeleri işlemlerinin erken tamamlanması açısından önemlidir. Beyanda bulundukları konuların ise göreve başlarken tamamlanması gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmemiş olan adaylara, yerleştirildikleri PTT Başmüdürlüklerimizce müracaatta bulunmaları hususunda tebliğ yapılacak ve tebliğde belirtilen sürede müracaatta bulunmayan adayların ise işlemlerine son verilecektir.   

Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlüğü ifade eder.

Taşra Teşkilatı ise Genel Müdürlük dışındaki tüm birimleri ifade eder.

(Örnek: PTT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını, Ankara PTT Başmüdürlüğü ile bu Başmüdürlüğe bağlı Kızılay PTT Merkezi Müdürlüğü Taşra Teşkilatını ifade eder.)
 

BAŞVURU ADRESİ:

Merkez Teşkilatına yerleşen adayların yukarıdaki belgeleri tamamlayarak PTT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus / ANKARA adresine;

-İstanbul Avrupa Yakasına yerleşen adaylar müracaatlarını Büyük Postane Cad. Hobyar Mah. No:25 Sirkeci/İSTANBUL,

-İstanbul Anadolu Yakasına yerleşen adaylar müracaatlarını Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Sok. No:1 Kadiköy/İSTANBUL (Kadıköy PTT Merkezi Müdürlüğü Üstü Kadıköy Rıhtım),

-Ankara’ya yerleşen adaylar müracaatlarını Sanayi Cad. E/Blok No:9 Ulus/ANKARA,

Diğer İlere yerleşenler ise o ilin PTT Başmüdürlükleri İnsan Kaynakları birimlerine başvuru yapacaklardır.


ASKERDE OLANLAR:

Kuruluşumuza yerleşenlerden halen askerlik hizmetini ifa etmekte olanların kayıtlı posta yoluyla gönderecekleri bir dilekçe ve askerde olduklarına dair belgeyle birlikte yerleştikleri PTT Başmüdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu durumda olanların terhislerini müteakip bir ay içerisinde yukarıda belirtilen evraklarını tamamlayarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Terhislerine müteakip bir ay içerisinde müracaat etmeyen adayların atama işlemleri yapılmaz.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İrtibat Tel: (0312) 509 56 74-73-76