Anasayfa
 
 
Duyurular
  Diğer Duyurular

  S G K   İ L E   İ L G İ L İ   D U Y U R U L A R

 • Emekli tahsis belgeleri ve diğer evrakların SGK'ya gönderilmesine ilişkin üst yazı örneği için tıklayınız... (14/04/2011)

  (İK03-29/12/2010)

  BUNDAN BÖYLE, EMEKLİYE AYRILAN PERSONELE DE (İSTEK, YAŞ HADDİ, MALÜL, SAKAT) EMEKLİYE AYRILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 10 GÜN İÇERİSİNDE SGK’YA e-SİGORTA İLE SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ YAPILACAKTIR.

  AYRICA, VEFAT EDEN VE ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN PERSONELE AYRILIŞ BİLDİRGESİ YAPILMAYA AYNEN DEVAM EDİLECEKTİR.

  ÖRNEK AYRILIŞ BİLDİRGESİ SUNUSU İÇİN TIKLAYINIZ...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # 29/03/2010 tarihli ve 3440 sayılı
  "İş sözleşmesi askıya alınan işçiler" konulu Genelgede belirtilen, SGK tarafından TÜHİS'e gönderilen yazı için tıklayınız...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # (İK03-22/06/2010)

  19/06/2010 tarih ve 27616 sayılı RG'de yayımlanan ve 01/06/2010 tarihinden itibaren geçerli olan 5997 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile;

  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun İkramiye başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Devamı...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # Emekliye ayrılan personelin kesenek listeleri artık SGK'ya gönderilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # 09/02/2010 | SGK'dan Kamuoyuna Duyuru

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # SGK Başkanlığının "Hizmet Borçlanma İşlemleri" ile ilgili 16/09/2010 tarihli ve 2010/106 sayılı Genelgesi için tıklayınız...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # (06.10.2009)

  İlgi: 01.10.2009 tarihli ve B.11.2.PTT.0.71.00.06.010.05-10811 sayılı yazı hk.

  İlgi yazıda, Tebliğin 5'inci maddesi gereğince, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ödemenin yapıldığı ayın sonuna kadar verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin (Ek-2) ve (Ek-3) ödemenin yapıldığı ayın 25'inci günü sonuna kadar gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

  Ayrıca, Tebliğin 6'ıncı maddesi gereğince de sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak onuncu günün sonuna kadar gönderilmesi gerekmektedir.

  Bu uygulama 15.10.2009 tarihinden geçerli olup, gereğinin ona göre sağlanması gerekmektedir.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # 5510 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden itibaren 4/c kapsamında göreve başlayan personelin intibak işlemleri için tıklayınız...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # 01/10/2008 tarihinden önce vefat edip, hizmeti 5 yıl olan personelin eşine 5510 sayılı Yasa gereğince aylık bağlanması hakkı getirilmiştir. Müracaatların vefat eden personelin eşi tarafından; dilekçe, nüfus kayıt örneği ve 2 fotoğrafı ile birlikte doğruca SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # Bildirim adresi; Sigortalı Tescili Uygulaması için tıklayınız...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  # Emeklilik işlemlerinde Emeklilik Belgesini ( Hizmet Cetveli ) PİYS'den alan Başmüdürlüklerin Dikkatine :

  Askerlik hizmeti ( borçlansın veya borçlanmasın ) ile Ek gösterge ve Sigortalı hizmetler mutlaka hizmet cetvelinde gösterilecektir.

 • 01.10.2008 tarihinden önce vefat edip, hizmeti 5 yıl olan personelin eşine 5510 sayılı Yasa gereğince aylık bağlanması hakkı getirilmiştir. Müracaatların vefat eden personelin eşi tarafından; dilekçe, nüfus kayıt örneği ve 2 fotoğrafı ile birlikte doğruca SGK Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.