TERFİ, SİCİL RAPORLARI VE EMEKLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

İlk defa açıktan (KPSS) atama yoluyla Kuruluşumuzda göreve başlayan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin; Birinci 6 aylık deneme süresi için doldurulan değil, yıl sonunda (15 Aralık’ta) doldurulan sicil ve başarı değerlemesi raporu notu 2009 yılı olarak PİYS’e işlenecektir.

Aylıksız izinli bulunan personelden de 2010 yılı genel mal bildirimi beyanı alınacaktır.

2010 yılı Genel Mal Bildirimi Beyannamesi en geç 26.02.2010 tarihine kadar personelden teslim alınacaktır. Mal bildirimini doldurma tarihi kesinlikle 2009 yılı  tarihli olmayacaktır.