Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Harcırah Beyanı Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar :


1- Görev onay yazısının eklenmesi (iki nüsha),

2- Seyahat edilen vasıtanın biletinin eklenmesi,

3- Taksi kullanılmışsa belgesinin eklenmesi,

4- İkametgahtan çıkış saatinden başlayarak bütün vasıtalara biniş-iniş saatlerinin sırasıyla yazılması,

5- Alınan belgelerde silinti, kazıntı ve düzeltme olmamasına özen gösterilmesi,

6- Beyan sahibi ile birim yetkilisinin imzasının tam olması,

7- Harcırah beyannamelerine derece, kademe, ek gösterge, sicil no ve ikametgah adresinin yazılması.