Yetki ve Sorumluluklarımız

DaireYetki ve Sorumluluklar
BaşkanlıkYETKİ VE SORUMLULUKLARI
İstihdam ve Kariyer Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
Eğitim Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim Hizmetleri Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
Performans Değerlendirme Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
Tahakkuk Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
Tescil Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
Personel Hareketleri Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
Organizasyon Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
İşçi İşlemleri Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
Disiplin İşlemleri Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI
Emekli Şube MüdürlüğüYETKİ VE SORUMLULUKLARI