Yönetmelikler

Tarih - SayıKonuDosya
25.05.2017Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik (Değişiklik İşlenmiş Hali)Göster
17.02.2006
26083
Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkında YönetmelikGöster
02.02.2015
29255
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında YönetmelikGöster
02.12.2014
28385
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında YönetmelikGöster
29.10.2011
28099
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında YönetmelikGöster
30.03.2013
28603
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair YönetmelikGöster
08.10.2013
28789
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin YönetmelikGöster
12.08.2013
28733
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikGöster
01.12.2007
26717
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama Ve Yer Değiştirme YönetmeliğiGöster
07.12.2013
28844
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma YönetmeliğiGöster
05.10.2013
28786
Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği YönetmeliğiGöster
22.02.2014
28921
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (10/07/2010-27637)İndir
24.08.20164857 Sayılı İş Kanunu İle 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa İlişkin YönetmeliklerGöster